Høytorp Fort

Høytorp Fort ble påbegynt i 1912 og ferdig i 1918. Dette fjellfortet, sammen med Trøgstad fort, brogalleriene ved Fossum bro og Langnes jernbanebro dannet Fossumstrøket festning og var en del av Glommalinjen.
Høytorp Fort var en sperrefestning og var datidens største og kraftigste innlandsfestning. Hovedanlegget ble sprengt inn i fjellet med en 10 meter bred og opptil 12 meter dyp grav med mitraljøsestillinger på 3 sider. Til sammen består anlegget av over 1100 meter ganger, tunneler, rom og trapper fordelt på 3 etasjer.

Etter 1945 ble Høytorp Fort benyttet som øvelsessted for feltartilleriets oppsetninger til Tysklandsbrigaden og for stabsøvelser og større felttjeneste øvelser. Fra 1956 og frem til august 1994 hadde transportregimentet Høytorp Fort som standkvarter.

Anlegget ble fredet i 2001 og overdratt til Eidsberg Kommune i 2003. På området er det også 40 større og mindre bygninger. Disse leies ut til sivile formål, f.eks lag, foreninger, kunstnere, firmaer og restauranter. Inne på området finnes det flere km med turvei og om vinteren blir det laget en 2 km lang lysløype.

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du kanskje å bruke oss for en av dinne fremtidiger arrangement? Ta kontakt!