Minnestund.

Etter en gravferd er det alltid godt å samles for å minnes. Tradisjonen med minnesamvær har røtter tilbake til hedensk tid, hvor det ble invitert til gravøl syv dager etter dødsfall. Det ble kalt sjaund, fra norrønt sjau (syv-7). Skikken med gravøl forsvant på slutten av 1800 tallet. I moderne tid er det mange som velger å samle nærmeste familie eller alle fremmøte i begravelsen til en minnestund med enkel servering. Noen har ett minnesamvær hjemme og noen samles i ett større lokale i nærområdet

 

Bevertning

Vi har nå og da minnestund i våre lokaler. På en slik dag kan det være godt å slippe matlaging, dekking og rydding. Dette ordner vi hos oss. Det serveres snitter, kaker, kaffe og mineralvann og vi tilrettelegger for en fin og verdig stund. I Indre Østfold er det også mange egnede lokaler, vi møter opp på disse og gjør samme jobb. 

Mange velger å avslutte minnestunden ved graven. Og de aller nærmeste samles hjemme. Vi leverer også snitter og kaker til dette.